USB is te traag

 

Wanneer u een PC heeft, gebouwd in 2004, of later, dan zou u moeten beschikken over snelle USB 2.0 poorten.

 

Als de USB desondanks toch erg traag is, moet u controleren, of in de BIOS wl is aangeven, dat USB 2.0 ingeschakeld is.

 

Er kan dan een melding komen: Dit apparaat kan sneller kan werken

 

 

U komt in de BIOS (BasicInputOutputSystem), door tijdens het opstarten op een aangegeven toets te drukken, meestal is dat: DEL, F1, F2 of F10.

 

Kies het Tabblad Advanced (zie rode kader)

 

 

Klik op: USB Configuration (zie rode kader)

 

 

Klik op: USB 2.0 Controller [Disabled] (zie rode kader)

 

 

Kies: Enabled (zie rode kader)

 

 

USB 2.0 Controller Mode [FullSpeed] (zie rode kader)

 

 

Kies daarna: Exit & Save Changes (zie rode kader)

 

Hierna zullen de USB poorten wel de goede snelheid hebben!

 

zaterdag 9 januari 2021