Internet Explorer Aangeboden door . . . . verwijderen

Mogelijk staat in de titelbalk van Internet Explorer iets als:

Windows Internet Explorer wordt u aangeboden door MSN en Bing

Als u dat vervelend vindt, kunt u dat als volgt verwijderen:

Ga naar: Start en vul bij het invulvenster in:

regedit

Klik op: Enter

U komt dan in de registereditor  (LET OP: het werken in het register is niet zonder risico!)

 

Ga naar:

HKEY_CURRENT_USER (klik hierop)

Klik op de + voor Software

Klik op de + voor Microsoft

Klik op de + voor Internet Explorer

Klik op Main

Zoek in het rechterscherm naar: Window Title

Verwijder in de Register-editor de volgende waarde: (door er met Rechts op te klikken, en te kiezen: Verwijderen (met links)

Window Title

De standaardvenstertitel wordt weer Microsoft Internet Explorer.

Bron:

http://support.microsoft.com/kb/176497/nl

(LET OP: het werken in het register is niet zonder risico!)

maandag 23 juli 2012