Harde schijf indelen

 

Bij veel nieuwe PC's, of laptops zijn de harde schijven meestal niet in aparte delen opgedeeld.

 

Wat is het nut, van het opdelen van een harde schijf in minstens 2 delen?

 

 

Als zowel Windows, programma's en alle data, zoals Documenten, Afbeeldingen, E-mailbestanden, Muziek, Video e.d. niet op een apart deel van de harde schijf staan, en er is een keer een groot probleem met Windows, bijvoorbeeld door een virus, of een verkeerd afgelopen installatie van een programma, dan is er grote kans dat de enige oplossing is, Windows opnieuw te installeren, of als dat beschikbaar is, het toepassen van systeemherstel, of, als er eerder een Image van C is gemaakt, dit terug te zetten.

 

(Ik gebruik daar voor altijd: Macrium Reflect Free). https://www.macrium.com/reflectfree

 

Vrijwel zeker, bent u daarna alle belangrijke data kwijt, wanneer u geen Image heeft gemaakt, of Systeemherstel heeft gebruikt, tenzij u die in een eerder stadium ook op een externe harde schijf heeft gezet, hetzij automatisch met een programma als SyncBack Free, of handmatig.

 

Voor de handleidingen van SyncBack Free en Macrium Reflect Free verwijs ik naar mijn website http://www.pcdokternop.nl/ klik op het item SyncBack Free of Macrium Relect Free.

 

Zelf maak ik altijd, na installatie van Windows en de programma's, een kopie (Image) van de C: schijf m.b.v. het programma Macrium Reflect Free, naar een andere partitie van de harde schijf, meestal de laatste, naar een map Bewaren, of naar een externe harde schijf.

 

Download: https://www.macrium.com/reflectfree

Zie het item Macrium Reflect Free in het menu, voor de handleiding.

 

Dat is dan ook de reden, dat ik van elke PC, de harde schijf, v˛˛r of na de installatie van Windows ALTIJD minstens in 2 delen maak, zodat ik C: beschikbaar heb voor Windows en programma's, en op D: alle data kan zetten.

Bij grotere harde schijven maak ik soms drie partities nl. C: voor Windows, D: voor Data en E: voor Installatiebestanden, maar ook voor een te maken Image (kopie) van het C: gedeelte in de gemaakte map Bewaren.

 

Voor Windows 8.1 en W10, ga ik altijd uit van ongeveer 60 GB voor C:.

De tweede partitie bevat de overige schijfruimte, bedoeld voor de data.

 

Wanneer er dan grote problemen zijn met Windows, of de PC wil niet meer goed opstarten, dan kan ik m.b.v. een speciale Rescue CD, gemaakt vanuit Macrium Reflect , weer bij het image komen, waarna ik de PC in ongeveer 10 minuten kan herstellen naar het moment van het maken van de image.

 

Programma's, die na het maken van de image zijn toegevoegd, dienen opnieuw ge´nstalleerd te worden!

 

Indelen van de harde schijf in partities.

 

In volgorde van mijn voorkeur:

 

1. V˛˛r installatie van Windows:

Harde schijf indelen met een speciale disktool als GParted Disktool download: http://gparted.sourceforge.net/download.php of via een disktool, geleverd door de fabrikant van de harde schijf.

 

Soms blijkt het NIET mogelijk om Windows te installeren, op een al ingedeelde harde schijf, in dat geval moet de HD NTFS geformatteerd worden als EEN partitie, en achteraf in twee delen worden gemaakt!

 

2. NÓ installatie van Windows:

Als u nu maar een partitie heeft, waar Windows al op is ge´nstalleerd kunt u achteraf de harde schijf nog in partities verdelen, met behoud van alle data met Free PartitioneerManager.

De gratis versie is ook geschikt voor 32-bit en 64-bit systemen. (Mergen/Koppelen is hiermee NIET mogelijk!)

 

Download:á https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html

 

3. NÓ installatie van Windows 8.1 of W10:

U kunt ook gebruik maken van Schijfbeheer en Volume verkleinen, om achteraf van een bestaande partitie, een stuk af te halen, voor een Data partitie.

Het is niet altijd mogelijk om de C: dan elke gewenste grootte mee te geven, dit wordt voor een groot deel bepaald door de totale grootte van de harde schijf.

Naar mate de schijf groter is, zal de minimale grootte van C: ook evenredig groter worden.

 

De harde schijf in twee gelijke delen maken behoort wŔl tot de mogelijkheden.

Eerder in dit verhaal heb ik de gewenste maat (60 GB) van C: aangegeven bij de versie van Windows.

 

Deze manier van werken heeft niet mijn voorkeur, omdat de C: vaak veel groter zal worden, dan gewenst is, maar het is wŔl een gemakkelijke manier om de harde schijf te splitsen in 2 gedeelten, zonder een extern programma te gebruiken.

 

Werkwijze:

Ga naar Start, klik met Rechts op Computer en klik met Links op Beheren (zie rode kaders)

 

 

Computerbeheer opent ▼

á

 

Klik op: Schijfbeheer (zie rode kader)

 

 

Klik op C: en vervolgens op: Volume verkleinen (zie rode kaders)

 

 

Zorg, dat voor Windows 8.1 en W10 de Totale grootte na het verkleinen ongeveer 60000 MB (60 GB) is.

 

(In bovenstaand voorbeeld, hoeft er niet verkleind te worden, want de C: heeft al de juiste grootte, want het betreft mijn eigen PC!)

 

Het resultaat is tweeledig: de C: krijgt de juiste grootte, en er is een niet geformatteerde extra partitie bijgekomen.

Klik daarop met Rechts en kies voor: Eenvoudig volume maken. (geen afbeelding beschikbaar)

Hierdoor zal de nieuwe partitie worden geformatteerd en is daarmee te gebruiken voor Data.

(Geef de onstane Partitie de naam D: ).

 

Voor het tijdelijk opslaan van belangrijke data, maak ik altijd gebruik van een externe harde schijf die minstens even groot is, of groter dan de totale harde schijf van de PC.

 

Wanneer Windows al is ge´nstalleerd op de enige partitie, sluit ik een externe harde schijf, met voldoende vrije ruimte aan.

 

Daarheen kopieer ik ALLE data zoals: Contacten, Documenten, Afbeeldingen, E-mailbestanden, Muziek, Films e.d, maar ook de map Favorieten van Internet Explorer.

Het kan nodig zijn om via Extra/Mapopties/Weergave verborgen bestanden weer te geven.

 

Ik maak op de de laatste partitie een map Bewaren.

 

Dan installeer ik Macrium Reflect Free en maak een image van C: naar de gemaakte map Bewaren.

De image geef ik als naam de huidige datum en besturingssysteem, bijvoorbeeld W8.1170620.

 

Vanuit Macrium Reflect Free brand ik een zg. Rescue CD, die nodig is, om later de image terug te kunnen zetten.

In de BIOS van de PC moet de opstartvolgorde zijn: CD-Harde schijf.

 

Voor de handleiding van Macrium Reflect Free verwijs ik naar mijn website http://www.pcdokternop.nl/ klik op

het item Macrium Reflect Free.

 

Na het saven van alle data en het maken van een image, start ik de PC op met de eerder gemaakte CD met GParted en verdeel de harde schijf volgens bovenstaand schema.

 

Voor de handleiding van GParted verwijs ik naar mijn website http://www.pcdokternop.nl/ klik op het item GParted.

 

Als het opnieuw indelen van de harde schijf gereed is, dan zet ik de gemaakte image terug m.b.v. de Rescue CD van Macrium Reflect Free (zie de handleiding)

 

Bij Deze pc geeft u de verschillende partities nog even de juiste naam:

C: Windows, D: Data (en E: Install)

 

Wanneer de image is teruggezet naar C: en u de PC heeft herstart, moet u de data weer terug kopiŰren naar D: en de map Bewaren naar D: (of E:).

 

Hou rekening met het volgende: als u zich beschouwd als een beginner, vraag dan assistentie aan een meer ervaren computergebruiker.

Op zich is het partitioneren van een harde schijf niet moeilijk, maar als u niet zeker weet hoe u dat moet doen, begin er dan liever niet zelf aan.

 

Ik stel me niet aansprakelijk, voor het geval, dat het u niet lukt, en u in het ergste geval alle data kwijt zult zijn.

 

Succes!

 

donderdag 25 februari 2021