BIOS Updaten

 

Wat is het BIOS?

BIOS staat voor Basic Input-Output System en is een programma dat zich op de microprocessor van het moederbord bevindt. Deze microprocessor gebruikt na het starten van uw systeem het BIOS om op te starten. U kunt het BIOS zien als een schakel tussen software en hardware.

 

Veel voorkomende merken BIOS zijn: Award en AMI (vroeger Phoenix)

 

Het BIOS regelt drie belangrijke taken:

1. Het controleert de aanwezigheid en de werking van de systeemonderdelen. Als u de computer aanzet, zal het BIOS eerst de Power On Self Test (POST-test) uitvoeren. Het controleert dan of bijvoorbeeld het toetsenbord en de monitor zijn aangesloten. Controleert datum en tijd. Mocht de kabel van de monitor niet goed zijn aangesloten, dan hoort u n lange biep en twee korte bieps.

2. Het stelt de startwaarden van de randapparatuur in.

3. Het kijkt op welke schijf het startprogramma voor het besturingssysteem staat. Het boot record laadt het besturingssysteem in het interne geheugen. Vanaf daar neemt het besturingssysteem het stokje over van het BIOS.

 

http://www.planet.nl/upload/1061232_340_1090081355186-romchip.jpg
De chip met het ROM-geheugen

 

Hoe kom ik in het BIOS?
Om in het BIOS-setupmenu te komen, moet u tijdens het opstarten gebruik maken van de DEL-toets of een van de F-toetsen, dit is afhankelijk van je systeem. Het is vaak: F1, F2 of F10.

 

Meestal geeft de computer tijdens het opstarten een melding op welke manier u in de setup van het BIOS komt. Mocht u geen of weinig verstand hebben van de werking en de instellingen van het BIOS, dan is het beter niets te veranderen. Het is beter om iemand die er wel verstand van heeft bij te halen. Mocht u onverhoopt toch instellingen veranderen waardoor de computer niet of niet goed meer opstart, zet dan de BIOS-instellingen op de standaardwaarden (Default). Deze zijn terug te vinden in het BIOS-setupmenu.

 

Waarom zou ik het BIOS updaten?
Dat is de allereerste vraag die u zichzelf moet stellen. Indien een BIOS-update niet noodzakelijk is, moet u het gewoonweg niet doen. Als u niet zeker bent, vraag dan een kennis, vriend of familielid met verstand van zaken om hulp. Op internet zijn tal van verhalen te lezen van "knutselaars" die poogden een update uit te voeren en waarbij het fout afliep. In het ergste geval blijft uw systeem morsdood en is n van de laatste oplossingen de vervanging van de microprocessor of het hele moederbord.

 

Wij houden ons niet verantwoordelijk voor de gevolgen van dit artikel, dat bent uzelf!

 

Een reden om het BIOS te upgraden, ook wel flashen van het BIOS genoemd, is bijvoorbeeld omdat u een grotere harde schijf heeft aangeschaft, die niet met de aanwezige versie van het BIOS kan omgaan. Hetzelfde geldt voor een snellere CPU. Verder kan door de enorme stortvloed aan nieuwe hardware het nodig zijn dat u uw BIOS upgrade, omdat de meest recente versie van het BIOS deze apparaten wl ondersteunt.

Het stappenplan voor een BIOS-upgrade
Moederborden van onder andere de merken Abit, Asus en MSI hebben een systeem waarbij het mogelijk is je BIOS te updaten terwijl Windows draait. Op de website van de fabrikanten kunt u de uitleg volgen. Wij beperken ons in tot een algemeen gangbare 'handmatige' manier.

 

Raadpleeg in ieder geval altijd de handleiding van uw moederbord, omdat sommige zaken kunnen afwijken.

 

1. Stel de juiste BIOS-versie vast. De nummerreeks bevindt zich meestal gedurende het opstarten linksonder in het beeldscherm. Door de Pause/Break-toets vast te houden als dit nummer in beeld is, kunt u deze reeks opschrijven.

 

2. Maak een copy van het CMOS. Daarin zijn instellingen van het BIOS opgeslagen. Een tool (CMOSSAVE) daarvoor kunt u hier downloaden:

http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/CMOS-save-CMOSrest.shtml

 

Zet het bestand CMOSSAVE op een bootdiskette, lees voor verder gebruik de bijgeleverde CMOS.txt.

De backup van je CMOS kunt u het beste een bestandsnaam meegeven met daarin de huidige datum verwerkt. (Voorbeeld: 10-12-11.ROM)

 

Schrijf de BIOS-instellingen die met de hand zijn ingevoerd over op een papiertje.

 

3. Bij stap 1 heeft u het versienummer van uw BIOS opgeschreven. Op de site van de fabrikant van uw moederbord controleert u of u de meest recente versie van het BIOS heeft. (Versie en Datum)

 

Doe een diskette in het station en kies: Een MS-DOS-opstartdiskette maken, hierbij wordt de diskette geformatteerd en voorzien van de nodige opstartbestanden.

Download op de site van de fabrikant (en bij voorkeur nooit ergens anders) de update, die u vervolgens, uitpakt met een programma als; 7zip (download: http://www.7-zip.org/) en daarna kopieert naar de gereedgemaakte diskette.

Schrijf voor de zekerheid de namen op van de bestanden die u op floppy zet.

 

Waarschuwing: voor het updaten van je BIOS zijn twee bestanden nodig: het updateprogramma (Flash Memory Writer) en het update-bestand.

Vaak geeft de moederbordfabrikant nog een helpfile, die u voor uw specifieke moederbord en BIOS kunt hanteren.

 

4. Pas eventueel de BIOS-instellingen aan en zorg dat de bootvolgorde is: 1. diskette, 2, CD-rom en 3. harde schijf. Ga uit het BIOS met SAVE&EXIT.

 

http://www.planet.nl/upload/1061239_340_1090079310694-bios.jpg


De setup van een wat ouder AWARD BIOS

 

5. Ga in het BIOS-setupmenu en kies voor "Load BIOS Defaults".

 

5A. Schakel de schrijfbeveiliging uit!! Dit is ESSENTIEEL om de update te laten slagen.

Op het moederbord zit soms een jumper die een tekst heeft zoals : "Enable Flash"of "Flash Boot Block Programming" of "Flash Read/Write-Jumper". Raadpleeg de handleiding van het moederbord om de juiste instellingen van deze jumper te kiezen. Tegenwoordig kun je de schrijfbeveiliging veelal via het BIOS uitschakelen.

 

6. Zorg ervoor dat u in het BIOS station A als eerste bootstation hebt ingesteld. Hertstart nu de computer met de diskette waarop het Flashprogramma staat. Indien het programma vraagt, de juiste bestandsnaam aan te geven, type dan zowel de naam als de extensie in van het bestand. Bij sommige Flashprogramma"s wordt nog gevraagd om de oude BIOS een naam te geven. Na bevestiging begint het updaten.

 

Als de update eenmaal is begonnen, mag u deze NOOIT onderbreken.

Als het programma is beindigd, haalt u de diskette eruit en herstart u de computer. Druk op de DEL- of F-toets om in het BIOS-setup te komen. Daarna kiest u SETUP DEFAULTS respectievelijk PERFORMANCE DEFAULTS. Sluit het BIOS af door SAVE&EXIT.

 

7. Tijdens de herstart van de computer komt de nieuwe BIOS-versie linksonder in uw beeldscherm. Soms moet u indien er in deze fase problemen ontstaan - het systeem eerst helemaal uitzetten en pas dan weer opstarten.

 

8. U kunt nu de instellingen van de BIOS weer terugzetten zoals u die had genoteerd op een papiertje. SAVE&EXIT gebruiken om het BIOS te verlaten.

 

9. Mocht het beeldscherm zwart blijven - wat we niet hopen - dan is de update mislukt. Zoek op het moederbord (met behulp van de handleiding) de Recovery Jumper en zet deze in de juiste positie (niet alle moederborden beschikken echter over zo'n jumper). Stop de diskette met de gemaakte CMOS-backup en herstart de computer. Na een signaal is het BIOS weer hersteld. Zet de computer uit en zet de Jumper terug. U kunt daarna de update herhalen.

 

Voorbeeld: Ik had een ASUS mobo Type P4V533-MX met een AMI BIOS Versie 1005.001 van 09-19-2003. De site van Asus heb ik geopend

 

http://support.asus.com/download/options.aspx?SLanguage=en&type=1

 

 

En bij Model Name Search heb ik ingevuld: P4V533-MX

 

Daarna heb ik geklikt op: Search

 

 

Het juiste mobo is gevonden

Ik klikte op het gevonden mobo

 

 

Vul bij OS de juiste Windows versie in (Windows XP)

Er is idd. een nieuwere BIOS nl. Versie 1010 van 2004 06 07

 

Klik op: Global, waarna het BIOS bestand zal worden gedownload

Wat verder naar beneden staat het Flashprogramma vermeld (Afudos V2.11):

 

 

Download die ook via de knop: Global

Voor het downloaden heb ik op D: een map Downloads gemaakt.

 

Daarin staan nu 2 bestanden t.w. AFUDOS211.zip en P4vX1010.zip

 

 

Klik met Rechts op AFUDOS211.zip

Klik op: 7-Zip en kies: Extract to

Er wordt dan een nieuwe map gemaakt, genaamd: AFUDOS211

Als u die opent, dan zit daarin: AFUDOS.exe

 

Op dezelfde manier pakken we het andere bestand uit

 

Er wordt dan een nieuwe map gemaakt, genaamd: P4vX1010

Als u die opent, dan zit daarin: P4vX1010.AMI

 

Ik doe een diskette in het station A:

 

 

Ik kies voor: Een MS-DOS-opstartdiskette maken

 

Klik op: Starten

 

 

Klik op: OK

 

Open Downloads en open de map AFUDOS211

 

 

Klik met Rechts op: AFUDOS.exe

Kies: Kopiren naar

Kies: 3,5 inch diskettestation (A:)

Hierdoor wordt dit bestand op de diskette gezet

 

Open Downloads en open de map P4vX1010

Klik met Rechts op: P4vX1010.AMI

Kies: Kopiren naar

Kies: 3,5 inch diskettestation (A:)

Hierdoor wordt ook dit bestand op de diskette gezet

 

Open de diskette

 

 

Bovenin staat: AFUDOS.exe

 

En onderin staat: P4vX1010.AMI

Belangrijk: verander .AMI in

.ROM

 

Er komt dan te staan:

 

P4vX1010.ROM

 

U moet nu de PC opstarten, met de diskette in het station.

 

U komt dan in een DOS scherm (Voorbeeld van het commando:)

 

Tik in: afudos /iP4vX1010.ROM (let op de spatie tussen dos en /)

Bovenstaande afbeelding is slechts een voorbeeld.

 

Schakel de PC NOOIT uit tijdens het updaten; een defecte BIOS zal het gevolg zijn, en dus een defect mobo!

 

 

Als het BIOS updateproces klaar is, dan krijgt u weer het DOS beginscherm

 

Herstart de PC en open het BIOS met DEL of een F-toets

 

Herstel de standaard instellingen en pas eventueel bepaalde dingen aan, zoals in de oorspronkelijke situatie.

 

Als het goed is, dan ziet u de vernieuwde Versie en een ander datumnummer.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Bij nieuwere Asus mobo's is het updaten van het BIOS nog gemakkelijker geworden.

Deze borden hebben een ingebouwd Flashprogramma, genaamd: ASUS EZ Flash 2.

 

Ik noteer Versie en datum van het oude BIOS.

 

Wat blijft, is het ophalen van de nieuwste BIOS update bestand, dit moet worden "uitgepakt" met een programma als 7-zip.

Dit bestand zet ik dan in de hoofd-root van de C: schijf van de PC, maar u kunt het ook op een geheugenstick zetten, voor het geval uw PC geen diskettestation meer heeft.

 

Ik herstart de PC en druk dan tegelijk op ALT + F2 toetsen.

 

ASUS EZ Flash 2 zal dan starten.

U hoeft alleen maar te "bladeren" naar de plaats, waar u het uitgepakte updatebestand heeft gezet.

Mogelijk wil het programma, dat u de naam aanpast, maar dat ziet u vanzelf wel.

 

Voorbeeld: P5G41T-M-LE-ASUS-0901.zip

Uitgepakt wordt dit: P5G41T-M-LE-ASUS-0901.ROM

Verander deze naam in: P5G41TML.ROM

 

(Om dat te doen, moet u wel eerst de PC opstarten in Windows).

 

Herstart de PC en open het BIOS met DEL of een F-toets

 

Herstel de standaard instellingen en pas eventueel bepaalde dingen aan, zoals in de oorspronkelijke situatie.

 

Als het goed is, dan ziet u de vernieuwde Versie en een ander datumnummer.

 

Attentie:

Soms herkent de mobo-fabrikant het nummer van het mobo niet. Een belangrijke reden hiervoor, is dat mobo-fabrikanten soms in opdracht van PC fabrikanten een afwijkend mobo bouwen, wel vaak met het merk van de mobo-fabrikant, maar met een bestelnummer, speciaal voor de opdrachtgever (PC fabriek), in zulke gevallen zou u bij de PC fabrikant terecht moeten kunnen, maar dat lukt lang niet altijd.

Probeer NOOIT het BIOS te gebruiken van een ander mobo, ook al lijkt het bestelnummer er een beetje op!

 

LET OP:

Het updaten van het BIOS is niet zonder risico, weet wat u doet, of vraag hulp aan iemand die deskundiger is dan u en minstens ervaring heeft met deze materie!

Ik neem geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten, die U heeft gemaakt!

 

Deze handleiding geeft alleen de hoofdlijn weer; kijk in de handleiding van uw moederbord, hoe e.e.a. in uw geval moet gebeuren!

 

Tot nu toe heb ik een stuk of tien mobo's voorzien van een nieuwere BIOS en het is mij tot nu toe steeds gelukt!

 

Er is een spreekwoord: BIJ TWIJFEL NIET INHALEN!

 

En als u niet zeker bent van uw zaak, oefen dan eerst eens op een oud mobo, waar weinig aan verloren gaat, zo ben ik ook begonnen!

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

In oktober 2016 kwam ik een wat oudere PC tegen, die maar 3 GB geheugen kon bevatten, en niet de minimale 4 GB, die ik minstens gebruik, bij een 32-bit versie van Windows 10 of ouder OS.

Het betrof een Moederbord Intel DG41RQ met Socket 775 processor.

Hiervoor had ik van Internet opgehaald de juiste Manual, waar in stond, dat 3 GB het maximaal haalbare geheugen was in 2009.

 

Vaak is het zo, dat het updaten van de BIOS zorgt, dat er na update meer geheugen gemonteerd kan worden.

 

 

Er stond een uitgebreid verhaal in de manual, waarin werd beschreven, hoe je de BIOS zou kunnen updaten.

 

Ik klikte daarvoor op de link:

http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/

 

Ik heb daar gezocht naar DG41RQ bij Drivers & Software

 

 

En daar stond het juiste bestand: RQG4110H.86A.0017.EB.exe. (Ook bruikbaar voor Windows 10)

 

Deze BIOS update is van 2011, dus 2 jaar nieuwer, dan de originele!

 

Als ik hierop klikte, werd het bestand gedownload naar mijn computer.

Het bestand heb ik op een geheugenstick gezet en in de betreffende PC gestoken.

Stick geopend en ik heb geklikt op: RQG4110H.86A.0017.EB.exe

 

PC moest herstart, waarna de BIOS gepdate werd.

 

Resultaat: nieuwe BIOS datum is nu 03-22-2011 en ik kon het geheugen verhogen tot 4 GB!

 

wvdb

 

zaterdag 22 oktober 2016